Avaleht » Tootekataloog » Pumplad

SSS STRONG pumpla

SSS STRONG pumpla on mõeldud heitvee ülepumpamiseks kohtades, kus isevoolse torustiku rajamine ei ole võimalik või otstarbekas. SSS pumplad on kahekambrilised kuivpaigutuspumpadega varustatud kaevpumplad. Pumplale on lisatud tahkete osakeste eraldamise süsteem (SSS).

Loe veel